De woningmarkt is oververhit. Door het grote tekort aan betaalbare woningen vinden juist de kwetsbare groepen, waarvoor wij als sociale volkshuisvester staan, steeds moeilijker een plek om hun leven (weer) op te bouwen. Tegelijkertijd heeft Wooninc. een forse onderhouds- en duurzaamheidsopgave in het bestaande bezit. De leefbaarheid in onze wijken staat onder druk. En de doorstroming stagneert onder meer door een tekort aan middenhuurwoningen.

Ondernemingsplan 2022-2025

We bouwen via onze dochter Stayinc. verder aan het middenhuursegment
We versterken de leefbaarheid van onze woongebouwen en buurten
We breiden onze positie als dé seniorenhuisvester verder uit
We staan voor betaalbare kwaliteit
We pakken de krapte op de woningmarkt aan
We upgraden onze bestaande voorraad

Dit alles raakt aan de kern van ons bestaansrecht. Daarom kiezen wij er in ons ondernemingsplan 2022-2025 voor om vaart te maken. We intensiveren de kwaliteitsverbetering van ons bestaande bezit en versnellen ons nieuwbouwprogramma. Op die manier dragen we maximaal bij aan de volkshuisvesting in Metropool Regio Eindhoven.